Infrastrukturkommissionen till Göteborg

GBGInfrastrukturkommissionen arrangerar tillsammans med Västsvenska Handelskammaren en hearing som fokuserar på näringslivets transporter. Sveriges konkurrenskraft kräver ett näringsliv som kan transportera varor och människor.

Tid: 21 maj kl. 10:00 – 12:00
Plats: Västsvenska Handelskammaren, Mässans gata 18, Göteborg

Kom och träffa ledande forskare och tunga samhällsdebattörer som berättar hur vi kan få smartare infrastruktur på plats – snabbare än idag. Vilka projekt är mest prioriterade och hur löser vi finansieringsfrågorna och hållbarheten?

Under dagen får vi bland annat höra mer om hur Göteborgs Hamn vill utveckla Göteborg och regionen som nav för Sveriges export och import och Siemens berättar om sitt projekt för att elektrifiera vägar. Därtill kommer en presentation av vad morgondagens teknik för fordon kan innebära för transportsystemet.

Dessutom, Björn Hasselgren, ordförande i Infrastrukturkommissionen och kommissionsledamöterna Maria Wetterstrand, Allan Larsson, Stefan Attefall och Pia Kinhult.

Seminariet är kostnadsfritt och avslutas med gemensam lunch.

Anmäl dig genom att klicka här